• Tanıtım

    İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde İngiliz edebiyat ve kültür gelenekleri derinlemesine araştırılmakta, yazılı ve sözlü akademik İngilizce kullanımının yanında çözümlemeli, eleştirel ve iletişimsel dil becerileri geliştirilmektedir. Edebiyat ve kültür eserleri irdelenirken dil kapsamının, dil incelemeleri uygulanırken tarihsel ve kültürel boyutların da altının çizildiği programda çok çeşitli klasik ve modern eserler okutulmakta ve yorumlanmaktadır. Öğrenciler bu eserlerin ortaya çıktığı dönemlere ait toplumsal, tarihsel ve kültürel bağlamları öğrenir, bu eserlerin meydana getirilmesinde, yaygınlaşmasında ve okunmasında dilin ve kültürün oynadığı rol konusunda bilgilenirler.