Araştırma Görevlileri

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ:

Arş. Gör. Esra ÜNLÜ

Arş. Gör. Halil İbrahim ARPA

Arş. Gör. Dilek MENTEŞE (ÖYP-Ege Üniversitesi)

Arş. Gör. Tuğba AĞKAŞ (ÖYP-Hacettepe Üniversitesi)